Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ προς το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/12/2014

(Σημείωση: Το παρακάτω ψήφισμα, το προτείναμε στην χθεσινή συζήτηση του Προϋπολογισμού. Το προτείναμε για να συνοδεύει τον Προϋπολογισμό, σαν μία σαφής, πιο ενωτική πολιτική πρόταση. Για το μέλλον και τις διεκδικήσεις μας. Το ψήφισμα αυτό, απορρίφτηκε από την Δημοτική πλειοψηφία.)

(ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2015)

Οι Δήμοι και στο σύνολο της η Αυτοδιοίκηση, έχουν καταδικαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην απόλυτη οικονομική ασφυξία και στην λειτουργική δυσκαμψία με την συνεχή μείωση του προσωπικού τους. Απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, απαγόρευση ανανέωσης συμβάσεων, δημιουργούν συνθήκες μέγιστης αδυναμίας να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Βεβαίως, οικονομική αυτοτέλεια δεν υπήρξε ποτέ, ούτε και στην προ κρίσης περίοδο. Μονομέρεια, εξυπηρέτηση φίλων και πολιτικών ημετέρων, ταυτόχρονα με μια στρατηγική πορεία οι Δήμοι να μετατραπούν σε αποτελεσματικούς φοροεισπράκτορες. Όλα αυτά, αποτέλεσαν πολιτικές επιλογές των κομμάτων εξουσίας στις δεκαετίες της Μεταπολίτευσης.

Σε όλα αυτά προσχώρησαν, τα αποδέχτηκαν, δεν αντέδρασαν ποτέ, πλειοψηφίες προσκείμενες και ελεγχόμενες από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ποτέ Πολιτική Ανεξαρτησία της Τ.Α.

Είναι προφανές, ότι ο νέος Δημοτικός Προϋπολογισμός, είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες:

Της χρηματοδότησης ενός ρεαλιστικού Τεχνικού Προγράμματος για έργα βασικών αναγκών.
Της χρηματοδότησης μιας θαρραλέας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.
Της εξυπηρέτησης των αναγκών του Σχεδίου Πόλης, που αφορά τις επόμενες δεκαετίες και τις επόμενες γενιές.
Της συντήρησης Δημοτικών κτιρίων και της αξιοποίησης τους.
Της χρηματοδότησης πολιτιστικών αναγκών και αναγκαίων Πολιτιστικών χώρων και φυσικά άλλων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, που δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε.

Στον Προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι πολιτικές των μνημονίων, της λεγόμενης δημοσιονομικής σταθερότητας, των παρατηρητηρίων και της επιτήρησης, οι συνεχείς μειώσεις των χρηματοδοτήσεων, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους, ο διαμετακομιστικός ρόλος, πχ τα Προνοιακά επιδόματα.

Είναι εμφανής η ανάγκη ριζικών αλλαγών και ανατροπών. Όχι για να φτιάξουμε πραγματικά Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, αλλά για να φτιάξουμε Δήμους που να υπηρετούν στοιχειωδώς την Πόλη και τον πολίτη.

Αυτό που μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων είναι η χρηματοδότηση τους με σταθερό ποσοστό επί του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσοστό αυτό, για να καλυφθούν οι απώλειες πρέπει προς το παρόν να διπλασιασθεί και να φτάσει, έστω σε βάθος δεκαετίας, στο 10 έως 12%.

Ωστόσο, επί του παρόντος θα ήταν ανεκτό να γίνουν τα παρακάτω:
1 Κάλυψη από την Κρατική χρηματοδότηση όλων των λειτουργικών δαπανών (και της μισθοδοσίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών). Αυτό, θα απελευθέρωνε πόρους για την χρηματοδότηση εξοπλισμού και υποδομών.
2 Ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης του Σχεδίου Πόλης, φυσικά με πολύ γενναιότερο τρόπο.
3 Να κοστολογηθούν όλες οι νέες αρμοδιότητες που δόθηκαν στους Δήμους και να χρηματοδοτηθούν.

Όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν με γενναιότητα, ευθύτητα, ρεαλισμό, να είναι αιτήματα όλων των παρατάξεων, όλων των οργάνων της Τ.Α. και του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Δημοτικό Συμβούλιο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ προς το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/12/2014