Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Άρθρα

Για τη διαχείρηση των αποβλήτων

kypraiosV

 

Α. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Εθνικό και Περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης

Το προηγούμενο σχέδιο, πρότεινε δημοπράτηση εργοστασίων επεξεργασίας και εκμετάλλευσής αποβλήτων από ιδιώτη για 30 χρόνια.

Οδηγούσε αφενός στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και αφετέρου στην υπερβολική αύξηση του κόστους σε βάρος των δημοτών.

Επί πλέον, το σχέδιο εκείνο, δεν παρείχε κανένα κίνητρο μείωσης του όγκου, αντίθετα το κίνητρο του ήταν η μέγιστη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων.

Ως Ανυπότακτη Πολιτεία είχαμε εκτιμήσει και επισημάνει εξαρχής τον επικίνδυνο προσανατολισμό του προηγούμενου σχεδίου και μέχρι αυτός να αλλάξει, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Πάνω από μία δεκαετία!

Το εθνικό σχέδιο άλλαξε το 2014 προς 2015. Με στρατηγική την μείωση του όγκου με ανάκτηση υλικών μέσω της ανακύκλωσης και με κομποστοποίηση των οργανικών υλών. Σημειώνουμε ότι το νέο σχέδιο δίνει κατεύθυνση για περισσότερα τέλη ανταποδοτικότητας και δεν εξασφαλίζει τη δημόσια διαχείριση των αποβλήτων αφού δίνει χώρο στην εκμετάλλευση και κατασκευή εγκαταστάσεων στις επιχειρήσεις. Θεωρούμε όμως ότι η κατεύθυνση του κεντρικού σχεδιασμού είναι σωστότερη από την παλαιότερη.

Η προσαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στο εθνικό σχέδιο, είναι προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων, δηλαδή είναι υποχρεωτική. Το τοπικό σχέδιο επιδιώκει την μείωση του όγκου των προς ταφή απορριμμάτων, με πρόληψη στην παραγωγή και ανάκτηση τους, με στόχο τη μείωση του όγκου σε βάθος πενταετίας, που προβλέπεται να είναι 50%. Σε αριθμούς, ο στόχος ήταν από 5000 t ανακυκλώσιμων, να φτάσουμε στους 30000 t σε συνδυασμό με 15000 t προϊόντων κομποστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων, εντός του Δήμου, που ψήφισε το Δ.Σ. το 2015, ήταν περίπου 20 εκατομμύρια. Τα έργα σε γενικές γραμμές ήταν

 • έργα βελτίωσης του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών, Κατασκευή δύο μονάδων κομποστοποίησης για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων
 • Κατασκευή δύο κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης
 • Κατεύθυνση διαλογής στην πηγή. Οργάνωση των ρευμάτων ανακύκλωσης και προμήθεια των κάδων για τα ρεύματα αυτά (κάδοι για γυαλιά, πλαστικά, ξύλο, κάδοι οργανικών για κομποστοποίηση κτλ)
 • Βελτίωση του στόλου των απορριμματοφόρων και (κοντέινερ)
 • Οργάνωση των «πράσινων» σημείων
 • Υπάρχει αργοπορία και προβλήματα στην υλοποίηση του παρόντος σχεδίου.
 • Αν είχε επιλεγεί ο προηγούμενος σχεδιασμός τώρα θα είχαμε εργοστάσιο και θα είχαν λυθεί τα προβλήματα
 • Με τον παλιό σχεδιασμό τα ανταποδοτικά τέλη θα είχαν πενταπλασιαστεί
 • Η ανακύκλωση θα έμενε στάσιμη
 • Η διαχείριση θα ιδιωτικοποιούνταν
 • Το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση για την μέχρι ώρας καθυστέρηση
 • Για να γίνει βιώσιμο το νέο σχέδιο, επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικό, πίεση για χρηματοδότηση, εξασφάλιση λειτουργικής δημοτικής διαχείρισης, διαπαιδαγώγηση των δημοτών για την αξία της ανακύκλωσης

Το σχέδιο ήταν πολύ φιλόδοξο ως προς τους στόχους, το επισημάναμε από την αρχή, ωστόσο η καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης με ευθύνη της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής τίναξε στον αέρα όλα τα χρονοδιαγράμματα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η έναρξη της χρηματοδότησης θα γίνει από τα μέσα του προσεχούς έτους. Ήδη λοιπόν βρισκόμαστε τουλάχιστον τρία χρόνια πίσω σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε ότι μέχρι το 2020 θα ολοκληρωνόταν το νέο σχέδιο. με όλες τις συνέπειες που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

Πρέπει να επισημάνουμε, ότι η καθημερινή αποκομιδή και η διαδικασία καθημερινής ταφής στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. ιδιαίτερα τις περιόδους που υπάρχει επάρκεια απασχόλησης συμβασιούχων οκταμηνιτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έλλειψη μόνιμου προσωπικού.

Τα παραπάνω, αλλά και όσα προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο, δηλαδή η λειτουργία του ΚΔΑΥ, των Μονάδων Κομποστοποίησης, των ΣΜΑ, απαιτούν ειδικευμένους ανθρώπους με μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Η πολιτική της Κυβέρνησης και των μνημονίων, ρητά το απαγορεύουν.

ΑΛΥΤΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα. Ο υπερκορεσμός του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος στόχος από την άμεση εγκατάλειψη και ανάπλασή του.

Ωστόσο, προϋπόθεση για αυτό είναι η πραγματοποίηση των έργων στον Φλόκα. Στα αναγκαία έργα συγκαταλέγεται η κατασκευή του δρόμου προσπέλασης, η επέκταση του ΧΥΤΥ και η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και κομποστοποίησης. Επισημαίνουμε ότι για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των παραπάνω ευθύνες φέρει η Κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή.

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου πλήρως αναπτυγμένου στον Δήμο, η απουσία μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων αλλά και η αδυναμία του υφιστάμενου Βιολογικού Καθαρισμού να καλύψει το σύνολο της διάθεσης των λυμάτων, δημιουργεί πρώτον εδώ και χρόνια εκτεταμένη ρύπανση των παραλιών είτε από παράνομη εκκένωση των βόθρων, είτε από υπερχειλίσεις. Δεύτερον οικονομική επιβάρυνση των πολιτών σε περιοχές με βόθρους και χωρίς αποχέτευση λόγω μεγάλου κόστους που απαιτούν ιδιώτες επιχειρηματίες για εκκένωση και μεταφορά.

Είναι γνωστό ότι για την εξυπηρέτηση της υποδοχής των λυμάτων όλων των οικισμών της σημερινής έκτασης του Δήμου, απαιτείται το έργο της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού αφ’ ενός και η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου αφ’ ετέρου. Όλα τα σχετικά έργα είναι ώριμα ή στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης και είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα από την ΔΕΥΑΠ. Στην προσεχή τριετία εκτιμούμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του Δήμου.

Πρέπει εν προκειμένω να επισημάνουμε τις τεράστιες ευθύνες των πρώην Περιφερειακών Δήμων γιατί δεν έλυσαν αυτοτελώς τα αποχετευτικά προβλήματα με την κατασκευή δικών τους δικτύων και δύο μικρότερων Βιολογικών Καθαρισμών. (Ρίο και Βραχνέικα). Να σημειωθεί ότι μόνο εμείς υποστηρίξαμε την λύση αυτή πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα.

Κατά τα άλλα, θα παραμένει τουλάχιστον για μία ακόμα τριετία, η εκτεταμένη χρήση βόθρων, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες και η ανάγκη μεταφοράς των βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Αιγίου. (Στερούμαστε δικής μας Μονάδας επεξεργασίας των βοθρολυμάτων). Αυτό συνιστά σημαντική οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

Καταλήγουμε

 • Ιδιαίτερα σε περιοχές με χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα στην δαχείριση των αποβλήτων, οι επιχειρήσεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
 • Η πολιτική σύγκρουση είναι στο ερώτημα αν θα είναι στα χέρια των Δήμων η διαχείριση ή βορά στα σχέδια των επιχειρήσεων
 • Η εξασφάλιση ότι αυτά τα σημαντικά ζητήματα των Δήμων δε θα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, είναι μια μάχη που πρέπει να δοθεί από όλους μας

Από την πλευρά μας, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις με τις απόψεις μας και με τις πρωτοβουλίες μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη όλων των παραπάνω.

Για να μείνει όμως ο Δήμος στα χέρια του λαού όμως, ειδικά με βάση τον νέο εκλογικό νόμο, η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες συγκρότησης πλατιού Μετώπου. Το οποίο θα συναποτελείται από πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές παρατάξεις, εργατικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες νεολαίας. Μια συμμαχία όχι μόνο εκλογική αλλά αγωνιστική, που θα δίνει μάχες μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συσπειρώνει και θα κινητοποιεί τις λαϊκές δυνάμεις και τη νεολαία.


Βασίλης Κυπραίος

Υποψήφιος Διδάκτωρ τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλος του συντονιστικού της Ανυπότακτης Πολιτείας

Για την επέτειο απελευθέρωσης της Πάτρας

logo-final1

Τιμούμε την επέτειο των 74 χρόνων της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η Πόλη μας, όπως και ολόκληρη η χώρα, απελευθερώθηκαν από τα ένοπλα τμήματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, από τις δυνάμεις της καθολικής αντίστασης, της πιο μαζικής Εθνικής Αντίστασης στην κατακτημένη Ευρώπη.

Τιμούμε την Εθνική Αντίσταση του λαού μας στις πόλεις και στην ύπαιθρο, την απαράμιλλη προσπάθεια αλληλεγγύης, προστασίας της αγροτικής παραγωγής, διάσωσης από την πείνα και την καταλήστευση, τιμούμε τις πρώτες δομές λαϊκής δημοκρατίας Αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης.

Υπήρξαν πολλά τα θύματα, οι απαγχονισμοί, οι φυλακίσεις, τα καμένα χωριά, οι μαζικές εκτελέσεις, τα εγκλήματα πολέμου, τέτοια που προκαλούν ακόμα την διεθνή κατακραυγή. Και είναι απορίας άξιο, τα εγκλήματα αυτά να βρίσκουν σήμερα τιμητές, να αναβιώνει η ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, να είναι το πολιτικό σύστημα απόλυτα ανεκτικό στην εγκληματική της δράση.

Θεωρούμε αδιανόητο, η πολιτική εξουσία της Χώρας, να μην διεκδικεί, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις αποζημιώσεις των θυμάτων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου, που αθροιζόμενα υπερβαίνουν το τριπλάσιο του δημοσίου χρέους.

Θεωρούμε αδιανόητο να αλυσοδένεται η χώρα μας, ξανά από τους ίδιους κατακτητές. Μνημόνια και συμφωνίες υποτέλειας, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, καταλήστευση των εργαζομένων και συνταξιούχων, εκατομμύρια ανέργων και κατεστραμμένη χώρα, μας φορτώνουν οι ίδιοι ιμπεριαλιστές, τα ίδια συμφέροντα. Με την πολιτική συγκατάθεση της ηγεσίας της χώρας.

Συμμετέχουμε στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις, εκφράζοντας την ικανοποίηση μας, γιατί ο γιορτασμός διευρύνεται με περισσότερες εκδηλώσεις και περιεχόμενο, γιατί αγκαλιάζει την μαθητική κοινότητα. Κάτι τέτοιο άλλωστε, ζητούσαμε με τις αντίστοιχες παλαιότερες ανακοινώσεις μας.

Καλούμε τους φίλους μας, όλο τον Πατραϊκό λαό, την φοιτητική και την μαθητική νεολαία, να δώσουν το δυναμικό τους παρόν στις εκδηλώσεις. Να τιμήσουμε την Εθνική μας Αντίσταση, να αντισταθούμε στον σύγχρονο φασισμό που αναβιώνει, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στην σύγχρονη υποδούλωση μας.

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ – ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ- ΓΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία

Χρήστος Πατούχας

Θαλάσσιο Μέτωπο Ιούλιος 2018

logo-final1

Πάτρα 11 Ιουλίου 2018

Αγαπητοί συνδημότες

Η σοβαρότερη διεκδίκηση της πόλης τα τελευταία σαράντα χρόνια οδεύει προς την υλοποίηση της. Η απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου ψηφίστηκε χθες 10 Ιουλίου 2018 με νομοθετική τροπολογία στην Βουλή και με την απόφαση αυτή κλείνει ένας κύκλος, ανοίγοντας όλα τα απαραίτητα μέτωπα για την συνέχεια. Για την ανάπλαση και την αξιοποίηση, για τις αναγκαίες μελέτες, για τις χρηματοδοτήσεις.

Υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος, με ψυχραιμία να αποτιμήσουμε την ιστορική εξέλιξη, την στάση του καθενός, τις καθοριστικές στιγμές, τις παλινωδίες και τις οπισθοχωρήσεις, την δράση των επιχειρηματικών συμφερόντων, εντός και εκτός της πόλης, πάντοτε εναντίον του συλλογικού συμφέροντος, την στάση Κυβερνήσεων και Δημοτικών αρχών. Από την συζήτηση αυτή, είναι βέβαιο, θα προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, για τον τρόπο αντιμετώπισης όλων των σημαντικών θεμάτων στην πόλη.

Εμείς, δεν έχουμε καμία δυσκολία να αναγνωρίσουμε την σαφή πολιτική βούληση της παρούσας Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για να λυθεί το πρόβλημα οριστικά και με θετικό τρόπο για τα συμφέροντα της πόλης και του Δήμου. Αλλά, γνωρίζαμε πολύ καλά, όλα τα εμπόδια που θα προέκυπταν, γνωρίζαμε τις πιέσεις, την ραθυμία των υπηρεσιών και των κυβερνητικών μανδαρίνων στα Υπουργεία, γνωρίζαμε και την ενδοτικότητα και την ανεπάρκεια των τοπικών στελεχών, Βουλευτών, Δημοτικών παρατάξεων και κομματικού μηχανισμού.

Εξηγούμεθα: Χρειάστηκε να αποκρούσουμε και να απορρίψουμε τρεις φορές τις Κυβερνητικές προτάσεις, επειδή ήταν προβληματικές και δεν έλυναν το πρόβλημα. Και τις τρεις φορές οι παραπάνω παράγοντες υποστήριξαν τις λανθασμένες προτάσεις. Όπως το έκαναν και για άλλα ζητήματα. (Σιδηροδρομική γραμμή, Νότια χάραξη της Πατρών Πύργου κτλ). Ας αποφεύγουν, παρόντες και απόντες, τους λεόντειους πανηγυρισμούς και την ιδιοτελή πολιτική αξιοποίηση. Δεν υπάρχει δική τους συμμετοχή στην θετική εξέλιξη.

Για να είμαστε ακριβείς με την ιστορία, πρέπει να καταγράψουμε δύο, τα σημαντικότερα, γεγονότα που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της διεκδίκησης.

Το πρώτο:

Η πρόταση, από το 1974, του αείμνηστου Δημάρχου Θεόδωρου Άννινου για την απομάκρυνση του Λιμανιού εκτός των ορίων της πόλης και η κατασκευή στο θαλάσσιο μέτωπο της Ακτής Δυμαίων του Πάρκου των επτά χιλιάδων στεμμάτων. Οι διάδοχοι του αποδέχτηκαν την χωροθέτηση του Λιμανιού στον χώρο της Ακτής Δυμαίων. Ήταν ολέθριο λάθος! Το οποίο δημιούργησε όλες τις κατοπινές εμπλοκές.

Το δεύτερο:

Η συγκρότηση το 2011, και με την δική μας συμμετοχή, της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών για την απόδοση του Θαλασσίου Μετώπου. Η Πρωτοβουλία, με τις προτάσεις, τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε, τις πάνω από σαράντα χιλιάδες υπογραφές που συγκέντρωσε, έφερε το θέμα στο προσκήνιο και οδήγησε στην υπογραφή το 2012 της Σύμβασης Προσωρινής Παραχώρησης, το κεκτημένο της πόλης και του Δήμου μέχρι και σήμερα. Το κεκτημένο αυτό, οδήγησε στην ασφαλή λύση του ζητήματος.

Μερικές παρατηρήσεις επί της σημερινής πρότασης:

Πρώτη:

Οι Βόρειες Λιμενολεκάνες, από Αγίου Νικολάου μέχρι και την έξοδο του παλιού Λιμανιού, δηλαδή το πιο κρίσιμο για την πόλη μέγεθος, παραμένουν στην ιδιοκτησία της ΟΛΠΑ ΑΕ. Πολύ σύντομα σε ιδιοκτησία ιδιώτη επενδυτή. Η Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης, προέβλεπε την παραχώρηση τους, μετά την κατασκευή του Εμπορικού τμήματος στο Νέο Λιμάνι. Η παρούσα δεν το προβλέπει. Στην πρόσφατη ενημέρωση των Δημοτικών παρατάξεων από τον κύριο Δήμαρχο, εμείς του επισημάναμε την παράλειψη αυτή. Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Δήμαρχος το έθεσε στην Κυβέρνηση. Όλοι πρέπει να το επιδιώξουμε ενόψει της υπογραφής της Οριστικής Παραχώρησης.

Δεύτερη:

Η απομάκρυνση του Τελωνείου και άλλων υπηρεσιών είναι στην διατύπωση απόλυτα ασαφής. (σε έξη μήνες, αφότου βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Θα μπορούσε να τεθεί ένα έτος και να είναι οριστική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις).

Τρίτη:

Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, με την απόλυτη ευθύνη του Δήμου όπως προβλέπεται, θα αποδειχθεί επώδυνη και κοστοβόρα στο υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. Κάποιες κατασκευές θα νομιμοποιηθούν με πολλές δυσκολίες, κάποιες θα συναντήσουν ανυπέρβλητα νομικά εμπόδια, κάποιες δεν πρέπει καν να νομιμοποιηθούν. Και εφόσον αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, πρέπει ο Δήμος με τις υπηρεσίες του να κινηθεί με ταχύτητα και θάρρος. Στην περαιτέρω διαπραγμάτευση μας με την Κυβέρνηση, να απαιτήσουμε την οριστική διαγραφή, τώρα, όλων των προστίμων και δικαστικών παραπομπών, που προήλθαν από την παράνομη και αυθαίρετη στάση δημόσιων Υπηρεσιών

Αγαπητοί συνδημότες

Αρχίζει τώρα ο μεγάλος αγώνας, για να πραγματοποιήσουμε την ανάπλαση. Με βάση συνολικό σχέδιο και στρατηγική, με σαφείς τις απαιτήσεις μας, με αποτελεσματική διεκδίκηση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων. Το Θαλάσσιο Μέτωπο, το μέτωπο της πόλης μας, πρέπει να γίνει ο καθρέφτης του δημόσιου χώρου, προς όφελος όλων των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία

Χρήστος Πατούχας, επικεφαλής, Δημοτικός Σύμβουλος

Λύνεται το Σκοπιανό ;

patouxas

Του Χρήστου Πατούχα

 

Η Κυβέρνηση επαίρεται για λύση πατριωτική και εθνικά συμφέρουσα. Η αντιπολίτευση την καταγγέλλει για εθνική μειοδοσία, με όλες τις αντιφάσεις δικών της ευθυνών, εθνικισμού και πατριδοκαπηλίας. Η Κυβέρνηση των Σκοπίων, επαίρεται με τον ίδιο τρόπο για δική της συνολική νίκη. Οι εδώ κυβερνητικοί οπαδοί και άλλοι επισπεύδοντες, απλά χειροκροτούν.

Τι πραγματικά λύθηκε;

Ορισμένα ερωτήματα:

 • Ο Πρωθυπουργός, ισχυρίζεται ότι κινήθηκε στα πλαίσια της «εθνικής γραμμής», όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Μιας γραμμής, που διαμόρφωσαν οι σημερινοί του αντίπαλοι. Δηλαδή οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της κυρίαρχης οικονομικής τάξης, του εθνικισμού, των συλλαλητηρίων και της πατριδοκαπηλίας. Η Αριστερά, πότε ταυτίστηκε με αυτήν την «εθνική γραμμή»;
 • Εδώ και καιρό, οι αναλυτές ισχυρίζονταν με βεβαιότητα, ότι η «λύση» θα δοθεί πριν τις 12 Ιουνίου. Δόθηκε το βράδυ της 12ης και το πρωί της 13ης Ιουνίου. Μισή μέρα καθυστέρηση. Παρά το αδιέξοδο που είχε διαφανεί λίγες μέρες πριν. Μήπως οι «αναλυτές», γνώριζαν πολύ καλά τον ασφυκτικό κλοιό και την δυναμική των πιέσεων του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. ; (Του εξωτερικού παράγοντα, όπως προσφυώς όλοι τους ονομάζουν δήθεν κομψότερα). Μήπως αυτό πιστοποιεί, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση των Σκοπίων είναι πιστός, ο χωρίς καμιά αντίσταση, σύμμαχος και τοποτηρητής του ΝΑΤΟ; Σήμερα γνωρίζουμε, χωρίς καμιά αμφισβήτηση, ποιοι είναι οι επισπεύδοντες. Οι ίδιοι φρόντισαν να εκφράσουν τις απαιτήσεις τους και στην Αξιωματική αντιπολίτευση. Να εικάσουμε ποιανού η γνώμη τελικά θα επικρατήσει; Ο στρατηγικός σχεδιασμός των «εταίρων» ή οι πρόσκαιρες αντιπολιτευτικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη; Δέσμιος ο ίδιος της σπουδής του για την πρωθυπουργία και της ακροδεξιάς και Σαμαρικής του πτέρυγας;
 • Δικαιούται ο απλός άνθρωπος, να αναρωτηθεί, την «λύση» την έδωσε η Κυβέρνηση ή η δαμόκλειος σπάθη του ιμπεριαλιστικού διευθυντηρίου; Αυτό έχει σχέση με την ιδεολογία ή υπακούει αποκλειστικά στην κυρίαρχη ιδεολογία; Ας μην μιλάμε λοιπόν τόσο πολύ για συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ας μιλήσουμε για ικανοποίηση απαίτησης του ΝΑΤΟ και υποτακτικούς που σπεύδουν να την ικανοποιήσουν. Αυτό, δεν αποτελεί επ ουδενί, προοδευτική εξέλιξη.
 • Δικαιούται ο αριστερός, ο προοδευτικός άνθρωπος, να θεωρεί ότι η ιμπεριαλιστική ασφυκτική πολιορκία της χώρας μας και των Βαλκανίων, δεν αποτελεί ούτε ειρηνική ούτε βιώσιμη λύση; Και η περικύκλωση του ΝΑΤΟ ή η ενίσχυση της Ε.Ε., μπορεί να γεφυρώνει πρόσκαιρα μικρές αντιθέσεις, αλλά συνολικά ταυτίζεται με όλες τις αντιλαϊκές λύσεις στην Βαλκανική και ευρύτερα. Πόσο βαρύνουν στις προοδευτικές εξελίξεις οι προβλεπόμενες γεωπολιτικές αλλαγές; Να ξεχάσουμε τον μόλις πρόσφατο βομβαρδισμό και διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους, ενέργεια που συγκέντρωσε την καταδίκη πάνω από το 90% του Ελληνικού λαού; Άλλωστε, ο μόνιμος, εξ ανατολών κίνδυνος, προέρχεται από επίσης πιστό και ισχυρότερο Νατοϊκό σύμμαχο.

Και μια παρατήρηση επί της ουσίας: Είναι βέβαιο ότι η συμφωνία ευνοεί τους γείτονες. Οι όποιες «θετικές» συνέπειες για αυτούς θα τύχουν άμεσης εφαρμογής, οι δύσκολες αλλαγές παραπέμπονται στο βάθος του μέλλοντος. Μαζί με τους όποιους αλυτρωτισμούς. Θα γίνουν ή ως συνήθως θα ξεχασθούν; Ας αποτολμήσουμε και μία πολιτική παρατήρηση: Με την «πρόταση δυσπιστίας», διευκολύνεται η Κυβέρνηση και στριμώχνεται ο Μητσοτάκης. Έτσι και αλλιώς, η δεξιά μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ, σπρώχνει τον Μητσοτάκη και την ΝΔ προς την ακροδεξιά. Η αντίφαση στο Σκοπιανό, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποδείχτηκε αδύναμη, μπροστά στην ενοποιητική δυναμική της εξουσίας.

Συμβουλή προς αριστερούς και μη: Ας μετριάσουμε τους πανηγυρισμούς. Και ας ψάξουμε τις πάρα πολλές αθέατες πλευρές. Άλλωστε στην όποια «εθνική γραμμή», το όνομα ήταν το δευτερεύον. Στα πρωτεύοντα μάλλον έγιναν οι υποχωρήσεις.

Ναι ή όχι στο 5G ;

logo-final1

 

Του Χρήστου Πατούχα

Πολύς ο θόρυβος το τελευταίο διάστημα για την πιλοτική εφαρμογή στην πόλη μας της καινούριας τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας 5G. Αρθρογραφούν σχετικοί και άσχετοι, μιλώντας για «εξυπνάδα» της πόλης, που κινδυνεύουμε να χάσουμε, αν ο Δήμος δεν σπεύσει να αποδεχθεί, άνευ οποιουδήποτε όρου, την εφαρμογή και την πιθανή, πλήρη ή μερική, χρηματοδότηση.

Αντιπαρερχόμαστε, τις τοποθετήσεις διαφόρων, εν πολλοίς ασχέτων ή με αντιπολιτευτική προχειρότητα. Δυστυχώς, το είδος αυτό συσπειρώνει πολλούς, που πέραν της επιστημονικής προσέγγισης στο θέμα, βιάζονται να προεξοφλήσουν οφέλη, ανάπτυξη, οικονομικά θαύματα. Αγνοούν, ή έτσι θέλουν να το κάνουν, ότι οι στόχοι αυτοί, έχουν πάντοτε πολύ σοβαρές πολιτικές προϋποθέσεις. Οι οποίες, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχουν.

Θα ασχοληθούμε ωστόσο με την τοποθέτηση του ΤΕΕ, επιστημονικού φορέα με αρμοδιότητα, αλλά και δυνατότητα σοβαρής προσέγγισης στο θέμα. Θα σχολιάσουμε επίσης τις επιφυλάξεις και τα ερωτήματα της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε επιστολές προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο Δήμος Πατρέων λοιπόν, αναφέρεται στην αποσαφήνιση του τεχνικού φυσικού αντικειμένου του έργου, στις μη αλληλοεπικαλύψεις των εμπλεκομένων φορέων, στην πλήρη χρηματοδότηση του έργου και στην μεγιστοποίηση του οφέλους υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Τονίζει χαρακτηριστικά, ότι διαφωνεί, χρήστες του έργου και μέγιστα ωφελούμενοι, να είναι ιδιωτικές, μονοπωλιακές και μη εταιρείες. Το ΤΕΕ, δηλώνει πρόθυμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την αποσαφήνιση των ερωτημάτων του Δήμου. Αναφέρεται ακόμα, στα τεχνολογικά αποτελέσματα και τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτά.

Να αναφέρουμε ότι τα ερωτήματα του Δήμου είναι εύλογα. Ακόμα, ότι με την συνδρομή του Επιμελητηρίου μπορούν να διευκρινιστούν και να αποτυπωθούν σε μία καθαρή σύμβαση.

Αυτά που δεν περιλαμβάνονται και δεν αναφέρονται καν, ούτε στις επιφυλάξεις του Δήμου, ούτε στην τοποθέτηση του Επιμελητηρίου, προφανώς και στην τοποθέτηση κανενός από όσους παραπάνω αναφέρθηκαν, είναι οι προδιαγραφές για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτό δηλαδή που γίνεται μέχρι τώρα και έχει καταγγελθεί από σοβαρούς επιστήμονες και φορείς. Εννοούμε την θέση και την ισχύ των κεραιών, τις απαιτούμενες προδιαγραφές ακτινοβολίας, την ασυδοσία των μονοπωλιακών ομίλων των τηλεπικοινωνιών, τα αυξημένα κρούσματα καρκινικών παθήσεων που καταγράφονται και καταγγέλλονται. Εν ολίγοις, με την εφαρμογή της τεχνολογίας 5ης γενιάς, θα πρυτανεύσει η προστασία της δημόσιας υγείας ή θα συνεχισθεί η ασυδοσία, η ανυπαρξία κανόνων, η κρατική ευθυνοφοβία και η απόλυτη ταύτιση της με τα συμφέροντα;

Θα μας επιτραπεί να πιστεύουμε, ότι η δημόσια υγεία είναι αγαθό σημαντικότερο από την οποιαδήποτε «εξυπνάδα» και την οποιαδήποτε θολή διακήρυξη «ανάπτυξης». Με βάση την προστασία αυτού του αγαθού, θα προκύψει η δική μας τοποθέτηση.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Άρθρα