Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Για τη διαχείρηση των αποβλήτων

kypraiosV

 

Α. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Εθνικό και Περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης

Το προηγούμενο σχέδιο, πρότεινε δημοπράτηση εργοστασίων επεξεργασίας και εκμετάλλευσής αποβλήτων από ιδιώτη για 30 χρόνια.

Οδηγούσε αφενός στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και αφετέρου στην υπερβολική αύξηση του κόστους σε βάρος των δημοτών.

Επί πλέον, το σχέδιο εκείνο, δεν παρείχε κανένα κίνητρο μείωσης του όγκου, αντίθετα το κίνητρο του ήταν η μέγιστη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων.

Ως Ανυπότακτη Πολιτεία είχαμε εκτιμήσει και επισημάνει εξαρχής τον επικίνδυνο προσανατολισμό του προηγούμενου σχεδίου και μέχρι αυτός να αλλάξει, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Πάνω από μία δεκαετία!

Το εθνικό σχέδιο άλλαξε το 2014 προς 2015. Με στρατηγική την μείωση του όγκου με ανάκτηση υλικών μέσω της ανακύκλωσης και με κομποστοποίηση των οργανικών υλών. Σημειώνουμε ότι το νέο σχέδιο δίνει κατεύθυνση για περισσότερα τέλη ανταποδοτικότητας και δεν εξασφαλίζει τη δημόσια διαχείριση των αποβλήτων αφού δίνει χώρο στην εκμετάλλευση και κατασκευή εγκαταστάσεων στις επιχειρήσεις. Θεωρούμε όμως ότι η κατεύθυνση του κεντρικού σχεδιασμού είναι σωστότερη από την παλαιότερη.

Η προσαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στο εθνικό σχέδιο, είναι προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων, δηλαδή είναι υποχρεωτική. Το τοπικό σχέδιο επιδιώκει την μείωση του όγκου των προς ταφή απορριμμάτων, με πρόληψη στην παραγωγή και ανάκτηση τους, με στόχο τη μείωση του όγκου σε βάθος πενταετίας, που προβλέπεται να είναι 50%. Σε αριθμούς, ο στόχος ήταν από 5000 t ανακυκλώσιμων, να φτάσουμε στους 30000 t σε συνδυασμό με 15000 t προϊόντων κομποστοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων, εντός του Δήμου, που ψήφισε το Δ.Σ. το 2015, ήταν περίπου 20 εκατομμύρια. Τα έργα σε γενικές γραμμές ήταν

 • έργα βελτίωσης του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης των πρανών, Κατασκευή δύο μονάδων κομποστοποίησης για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων
 • Κατασκευή δύο κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης
 • Κατεύθυνση διαλογής στην πηγή. Οργάνωση των ρευμάτων ανακύκλωσης και προμήθεια των κάδων για τα ρεύματα αυτά (κάδοι για γυαλιά, πλαστικά, ξύλο, κάδοι οργανικών για κομποστοποίηση κτλ)
 • Βελτίωση του στόλου των απορριμματοφόρων και (κοντέινερ)
 • Οργάνωση των «πράσινων» σημείων
 • Υπάρχει αργοπορία και προβλήματα στην υλοποίηση του παρόντος σχεδίου.
 • Αν είχε επιλεγεί ο προηγούμενος σχεδιασμός τώρα θα είχαμε εργοστάσιο και θα είχαν λυθεί τα προβλήματα
 • Με τον παλιό σχεδιασμό τα ανταποδοτικά τέλη θα είχαν πενταπλασιαστεί
 • Η ανακύκλωση θα έμενε στάσιμη
 • Η διαχείριση θα ιδιωτικοποιούνταν
 • Το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση για την μέχρι ώρας καθυστέρηση
 • Για να γίνει βιώσιμο το νέο σχέδιο, επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικό, πίεση για χρηματοδότηση, εξασφάλιση λειτουργικής δημοτικής διαχείρισης, διαπαιδαγώγηση των δημοτών για την αξία της ανακύκλωσης

Το σχέδιο ήταν πολύ φιλόδοξο ως προς τους στόχους, το επισημάναμε από την αρχή, ωστόσο η καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης με ευθύνη της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής τίναξε στον αέρα όλα τα χρονοδιαγράμματα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η έναρξη της χρηματοδότησης θα γίνει από τα μέσα του προσεχούς έτους. Ήδη λοιπόν βρισκόμαστε τουλάχιστον τρία χρόνια πίσω σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που προέβλεπε ότι μέχρι το 2020 θα ολοκληρωνόταν το νέο σχέδιο. με όλες τις συνέπειες που κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

Πρέπει να επισημάνουμε, ότι η καθημερινή αποκομιδή και η διαδικασία καθημερινής ταφής στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. ιδιαίτερα τις περιόδους που υπάρχει επάρκεια απασχόλησης συμβασιούχων οκταμηνιτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έλλειψη μόνιμου προσωπικού.

Τα παραπάνω, αλλά και όσα προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο, δηλαδή η λειτουργία του ΚΔΑΥ, των Μονάδων Κομποστοποίησης, των ΣΜΑ, απαιτούν ειδικευμένους ανθρώπους με μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Η πολιτική της Κυβέρνησης και των μνημονίων, ρητά το απαγορεύουν.

ΑΛΥΤΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα. Ο υπερκορεσμός του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος στόχος από την άμεση εγκατάλειψη και ανάπλασή του.

Ωστόσο, προϋπόθεση για αυτό είναι η πραγματοποίηση των έργων στον Φλόκα. Στα αναγκαία έργα συγκαταλέγεται η κατασκευή του δρόμου προσπέλασης, η επέκταση του ΧΥΤΥ και η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και κομποστοποίησης. Επισημαίνουμε ότι για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των παραπάνω ευθύνες φέρει η Κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή.

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου πλήρως αναπτυγμένου στον Δήμο, η απουσία μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων αλλά και η αδυναμία του υφιστάμενου Βιολογικού Καθαρισμού να καλύψει το σύνολο της διάθεσης των λυμάτων, δημιουργεί πρώτον εδώ και χρόνια εκτεταμένη ρύπανση των παραλιών είτε από παράνομη εκκένωση των βόθρων, είτε από υπερχειλίσεις. Δεύτερον οικονομική επιβάρυνση των πολιτών σε περιοχές με βόθρους και χωρίς αποχέτευση λόγω μεγάλου κόστους που απαιτούν ιδιώτες επιχειρηματίες για εκκένωση και μεταφορά.

Είναι γνωστό ότι για την εξυπηρέτηση της υποδοχής των λυμάτων όλων των οικισμών της σημερινής έκτασης του Δήμου, απαιτείται το έργο της αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού αφ’ ενός και η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου αφ’ ετέρου. Όλα τα σχετικά έργα είναι ώριμα ή στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης και είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα από την ΔΕΥΑΠ. Στην προσεχή τριετία εκτιμούμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του Δήμου.

Πρέπει εν προκειμένω να επισημάνουμε τις τεράστιες ευθύνες των πρώην Περιφερειακών Δήμων γιατί δεν έλυσαν αυτοτελώς τα αποχετευτικά προβλήματα με την κατασκευή δικών τους δικτύων και δύο μικρότερων Βιολογικών Καθαρισμών. (Ρίο και Βραχνέικα). Να σημειωθεί ότι μόνο εμείς υποστηρίξαμε την λύση αυτή πριν δημιουργηθούν τετελεσμένα.

Κατά τα άλλα, θα παραμένει τουλάχιστον για μία ακόμα τριετία, η εκτεταμένη χρήση βόθρων, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες και η ανάγκη μεταφοράς των βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Αιγίου. (Στερούμαστε δικής μας Μονάδας επεξεργασίας των βοθρολυμάτων). Αυτό συνιστά σημαντική οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

Καταλήγουμε

 • Ιδιαίτερα σε περιοχές με χρόνια και δυσεπίλυτα προβλήματα στην δαχείριση των αποβλήτων, οι επιχειρήσεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
 • Η πολιτική σύγκρουση είναι στο ερώτημα αν θα είναι στα χέρια των Δήμων η διαχείριση ή βορά στα σχέδια των επιχειρήσεων
 • Η εξασφάλιση ότι αυτά τα σημαντικά ζητήματα των Δήμων δε θα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους, είναι μια μάχη που πρέπει να δοθεί από όλους μας

Από την πλευρά μας, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις με τις απόψεις μας και με τις πρωτοβουλίες μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη όλων των παραπάνω.

Για να μείνει όμως ο Δήμος στα χέρια του λαού όμως, ειδικά με βάση τον νέο εκλογικό νόμο, η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες συγκρότησης πλατιού Μετώπου. Το οποίο θα συναποτελείται από πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές παρατάξεις, εργατικά σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες νεολαίας. Μια συμμαχία όχι μόνο εκλογική αλλά αγωνιστική, που θα δίνει μάχες μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα συσπειρώνει και θα κινητοποιεί τις λαϊκές δυνάμεις και τη νεολαία.


Βασίλης Κυπραίος

Υποψήφιος Διδάκτωρ τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Μέλος του συντονιστικού της Ανυπότακτης Πολιτείας

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Άρθρα Για τη διαχείρηση των αποβλήτων