Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Απαραίτητες παρεμβάσεις για το σχέδιο πόλης

newlogo1

 

Η τοποθέτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 16 περιπτώσεις παρεμβάσεων στην εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης

Πάτρα 12 Απριλίου 2019

Έχουμε αναφέρει σε κάθε αντίστοιχη ευκαιρία, ότι η πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, (που να περιλαμβάνει αποζημιώσεις διανοίξεων, διαπλάτυνσης των δρόμων, αποζημιώσεις πλατειών και κοινόχρηστων χώρων κτλ.), απαιτεί δαπάνη περίπου ενός δις ευρώ. Στις σημερινές δυνατότητες, ο Δήμος δαπανά λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως. Είναι προφανές, ότι με αυτούς τους ρυθμούς, η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου θα ολοκληρωθεί σε μερικές εκατοντάδες χρόνια!

Τί μπορεί και τί πρέπει να κάνει ο Δήμος και η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού σήμερα; Να απαντά σχεδόν μόνο αποκλειστικά, στις δικαστικές αποφάσεις άρσης απαλλοτριώσεων. Και όχι να απαντάει πλήρως, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, να προσπαθεί να διασφαλίσει μόνο τους δρόμους του Σχεδίου, καταβάλλοντας μέρος της συνολικής δαπάνης. Να σημειωθεί, ότι η απαλλοτρίωση γίνεται με την αντικειμενική αξία των ακινήτων, κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερη της αγοραίας αξίας.

Τι έκαναν εν προκειμένω οι κύριοι συνάδελφοι που καταψήφισαν; Επικαλέστηκαν την ανάγκη ενός δήθεν συνολικού σχεδιασμού και καθορισμού των προτεραιοτήτων, εκτοξεύοντας και ορισμένους αόριστους και ατεκμηρίωτους υπαινιγμούς για «προνομιακές», «πελατειακές» προτιμήσεις. Ούτε μία λέξη για την ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης για να ανταποκριθεί επαρκέστερα ο Δήμος στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων.

Από την πλευρά μας καταλογίζουμε ευθύνες στην Δημοτική πλειοψηφία, γιατί απουσίαζε αριθμός δικών της Δημοτικών Συμβούλων. Το αποτέλεσμα, με την δική μας θετική ψήφο, ήταν οι προτάσεις να συγκεντρώσουν 32 θετικές ψήφους ενώ απαιτούνταν 33.

Συμπέρασμα: Η «προτεραιότητα», καθορίζεται από τον ρυθμό έκδοσης δικαστικών αποφάσεων άρσης απαλλοτριώσεων. Και υπάρχουν ήδη 120 ακόμα αποφάσεις. Κατά τα άλλα στείρα, ανέξοδη, επικίνδυνη για την πόλη αντιπολιτευτική στάση

Το Γραφείο Τύπου της Ανυπότακτης Πολιτείας

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Δελτία Τύπου Απαραίτητες παρεμβάσεις για το σχέδιο πόλης