Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο Δήμος Πατρέων, κατέθεσε πριν λίγες μέρες για διαβούλευση, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Παρά τις επανειλημμένες την τελευταία δεκαετία, ανακοινώσεις – προτάσεις μας για το όλο θέμα, θα επαναλάβουμε συνοπτικά την άποψη μας στα πλαίσια αυτού του δημόσιου διαλόγου. Θα σχολιάσουμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, θα κρίνουμε όταν προκύψει και δημοσιευτεί το αντίστοιχο Περιφερειακό σχέδιο, θα κρίνουμε τις φιλοδοξίες του Τοπικού Σχεδίου, θα εντοπίσουμε τις αδυναμίες του.

Α. Η γενική κατεύθυνση του Τοπικού Σχεδίου.

Επιδιώκει την μείωση του όγκου των προς ταφή απορριμμάτων, με πρόληψη στην παραγωγή και ανάκτηση τους. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο, η μείωση του όγκου σε βάθος πενταετίας, προβλέπεται να φτάσει στο 50%. Αυτό θα πραγματοποιηθεί, με αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης από 5 σε 30% και με επεξεργασία των βιοαποβλήτων, (κομποστοποίηση), (συνολικό ποσοστό πάνω από 40%, με ανάκτηση ποσοστού 15%). Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 50 έως 55% θα ανακτηθεί σε εργοστάσιο μηχανικού διαχωρισμού σύμμεικτων απορριμμάτων.

Β. Η συνολική κατεύθυνση του προτεινόμενου σχεδίου, είναι στρατηγικά ορθή.

Πρέπει να επισημάνουμε σε σχέση με το παρελθόν τα παρακάτω:

1.Το προηγούμενο σχέδιο, οδηγούσε αφενός στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και αφετέρου στην υπερβολική αύξηση του κόστους σε βάρος των δημοτών. Η συνθήκη αυτή, ενεργοποίησε τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, οι οποίοι ορέγονταν αυτή την νέα δραστηριότητα για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Μιλάμε, όχι για κάποια επένδυση του μεγάλου κατασκευαστικού τομέα, αλλά για ευθεία χρηματοδότηση τους για την κατασκευή των εργοστασίων και βέβαιη κερδοφορία τους για πολλές δεκαετίες σε βάρος των δημοτών. Επί πλέον, το σχέδιο εκείνο, δεν παρείχε κανένα κίνητρο μείωσης του όγκου, αντίθετα το κίνητρο του ήταν η μέγιστη παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων.
Το σχέδιο αυτό, το είχαμε καταψηφίσει όλες τις φορές που συζητήθηκε στο παρελθόν.

2. Ο μονόπλευρος και δογματικός προσανατολισμός, που επικράτησε για μία δεκαετία, εμπόδισε κάθε άλλη επιστημονική ή φιλολαϊκή προσέγγιση στο πρόβλημα. Χαρακτηριστικό αυτό, της πλήρους υποταγής Δήμων και Δημάρχων, στις κεντρικές επιλογές εξυπηρέτησης των μεγάλων συμφερόντων και στις Κυβερνητικές επιλογές. Είναι χαρακτηριστικές, οι μέχρι πριν λίγα χρόνια πανελλαδικές περιοδείες του κ. Φούχτελ, στην προσπάθεια προώθησης των γερμανικών συμφερόντων.

3. Το αποτέλεσμα αυτού του προσανατολισμού ήταν να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Πάνω από μία δεκαετία! Και να μην έχουν σχεδιαστεί λύσεις, οικονομικότερες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και να μην τρέχουμε σήμερα υπό την ασφυκτική πίεση της ανυπαρξίας άμεσων λύσεων. Αυτό ισχύει και για τον δικό μας Δήμο, (Ξερόλακκα) και για γειτονικούς Δήμους, (Πύργος. Αιγιάλεια).

Γ. Ο κίνδυνος να μην εξασφαλιστούν οι πιστώσεις για τα απαραίτητα έργα.

Αν και οι μελέτες δεν έχουν ολοκληρωθεί, η πρώτη προσέγγιση της ομάδας εργασίας ανεβάζει το κόστος στα περίπου 16 εκατομμύρια Ευρώ.

Τα προβλεπόμενα έργα είναι:


α. Τοίχος αντιστήριξης των πρανών και δια αυτού δημιουργία νέου κυττάρου στην Ξερόλακκα χωρητικότητας 430 000 τόνων απορριμμάτων.
β. Συγκέντρωση των στραγγισμάτων, επεξεργασία τους και διοχέτευση τους στον Βιολογικό Καθαρισμό.
γ. Εγκατάσταση συλλογής και καύσης του βιοαερίου και ανάπλαση του περαιωμένου τμήματος του ΧΥΤΑ.
δ. Κατασκευή δύο μονάδων Κομποστοποίησης και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης. Προμήθεια Τεμαχιστή ογκωδών και συμπυκνωτή , προμήθεια κάδων διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωσης.
ε. Κατασκευή συστήματος μηχανικού διαχωρισμού συμμείκτων και μαγνητικού διαχωρισμού μετάλλων.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, δεν μεριμνά για την χρηματοδότηση και επομένως η μόνη πηγή παραμένει το νέο ΕΣΠΑ, για το οποίο δεν γνωρίζουμε τις δυνατότητες του και την ταχύτητα απόκρισης του.

Δεν θα είναι έκπληξη, μερικά ή όλα τα έργα να βρεθούν στον αέρα και το χρονοδιάγραμμα να αποτύχει από αδυναμία χρηματοδότησης τους.

Επισημαίνουμε ωστόσο, την ανάγκη ο Δήμος να διαθέτει πληρότητα μελετών, να χωροθετήσει ταχύτατα τις θέσεις κατασκευής των ΣΜΑ και των μονάδων Κομποστοποίησης, καθώς και του χώρου ταφής των υπολειμμάτων. Γίνεται επιτακτική η Διαδημοτική συνεργασία για να διασφαλιστούν όλα αυτά. Ο υπάρχων ΧΥΤΑ, παρά την παράταση της ζωής του με τεχνητές αναπνοές, εγκυμονεί πάντοτε κινδύνους και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπει παράταση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος.

Γνωρίζουμε την σχεδόν ομοφωνία στο παρελθόν των Δημάρχων, για κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης στην θέση Φλόκα. Κατά συνέπεια, δεν κατανοούμε τις σημερινές αντιδράσεις. Τότε θα δέχονταν 150 000 tn τον χρόνο, τώρα δεν μπορούν να δεχτούν 25 000; Εξυπακούεται ότι η διαμόρφωση νέων κυττάρων ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, θα επιβαρύνει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης.
Είναι ωστόσο αυτονόητο, ότι αν αποτύχει η Διαδημοτική συνεργασία, τότε ο Δήμος Πατρέων, πρέπει να διασφαλίσει εντός των γεωγραφικών του ορίων αυτήν την δυνατότητα.

Δ. Πως θα διασφαλίσουμε το αναγκαίο τεχνικό και εργατικό προσωπικό;

Η λειτουργία του ΚΔΑΥ, των Μονάδων Κομποστοποίησης, των ΣΜΑ, της Μονάδας Μηχανικού διαχωρισμού, απαιτούν ειδικευμένους ανθρώπους με μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Η πολιτική της Κυβέρνησης και των μνημονίων, ρητά το απαγορεύουν. Είναι δε δεδομένες οι ελλείψεις προσωπικού, συνολικά στον τομέα της καθαριότητας. Γίνεται προφανές, ότι αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. Αυτό απαιτεί συναγερμό δυνάμεων στην κοινωνία και στην Αυτοδιοίκηση.

Ε. Η συνεργασία και η συμμετοχή των δημοτών

Γίνεται αυταπόδεικτη η ανάγκη της ευρύτατης συμμετοχής των πολιτών. Των φορέων, των κοινωνικών ομάδων, των εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Και για την ανταπόκριση τους στα ρεύματα ανακύκλωσης και στην συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Χωρίς αυτόν τον παράγοντα, όλα τα χρονοδιαγράμματα θα αστοχήσουν. Απαιτείται εκστρατεία ενημέρωσης και απαιτείται επίσης σύνταξη και ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας και αυστηρή τήρηση του. Που θα προβλέπει και κίνητρα και ποινές. Πρωτίστως για τους παραγωγούς βιοαποβλήτων, ιδιώτες και δημόσιους Οργανισμούς.

Η Ανυπότακτη Πολιτεία, βρέθηκε εδώ και δέκα χρόνια, σταθερά σε αυτήν την κατεύθυνση της διαχείρισης: Μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανάκτηση με ανακύκλωση, αξιοποίηση των βιοαποβλήτων, περιβαλλοντική προστασία, μικρό κόστος για τους δημότες.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε λύσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις.

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Οι Θέσεις μας ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ