Ανυπότακτη Πολιτεία

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δημοτικό Συμβούλιο

Για τη διαχείριση του Φράγματος Πείρου Παραπείρου

φραγμα

Ούτως ή άλλως, είναι μια σοβαρή για το μέλλον απόφαση, που πρέπει όλοι να την προσεγγίσουμε με προσοχή, με διαστάσεις μεγάλου βάθους χρόνου, χωρίς επικοινωνιακά και πρόχειρα χαρακτηριστικά.

Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια, το έργο έχει εγκαταλειφθεί, την στιγμή που υπολείπεται μόνο το 5% των εργασιών πριν την αποπεράτωση του. Και είναι αποκλειστική η ευθύνη του Κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου για την εγκατάλειψη αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αποκτήσουμε την ετοιμότητα, η διαχείριση να αρχίσει, με την μία ή την άλλη μορφή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρωση του φράγματος, που επίσης απαιτεί ένα ή και δύο χρόνια.

Ας έρθουμε όμως στην περίοδο της πλήρους λειτουργίας. Η πρόταση μας είναι να διαχωριστεί η διαχείριση-συντήρηση του φράγματος, σαν μεγάλου τεχνικού έργου από την διαχείριση των υδάτων και την συντήρηση των δικτύων έξω από το φράγμα μέχρι την σύνδεση τους με τα δίκτυα διανομής.

Για την πρώτη περίπτωση, υπεύθυνο αποκλειστικά, πρέπει να είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δηλαδή το Κράτος. Και αυτό γιατί εμείς δεν διαθέτουμε την τεχνογνωσία, αλλά και δεν γνωρίζουμε από τώρα την ποιότητα της κατασκευής, τις πιθανές αστοχίες και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κόστος πιθανών βλαβών. Το Υπουργείο, διαθέτει αρμόδια υπηρεσία, έχει τεχνογνωσία, και διαχειρίζεται ήδη τα υπάρχοντα μεγάλα φράγματα, (π.χ. Μόρνου, Ευήνου κτλ). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχει την απόλυτη ευθύνη για ένα έργο δικής του αρμοδιότητας και για την κατασκευή και για την λειτουργία.

Για την δεύτερη περίπτωση, δηλαδή την διαχείριση των υδάτων και των δικτύων, υπεύθυνη να είναι η ΔΕΥΑΠ ή Διαδημοτική επιχείρηση που θα συγκροτηθεί.

Υπό τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

1. Στο ιδρυτικό της καταστατικό ή στην σύμβαση που θα υπογραφεί με το Κράτος, να λογίζεται το νερό, πρωτίστως το πόσιμο νερό, σαν κοινωνικό αγαθό, σαν είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο φορέας που θα το διαχειρίζεται, θα έχει την απόλυτη ευθύνη της πολιτικής τιμών και την απόλυτη δυνατότητα τιμολογιακής πολιτικής υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

2. Κάλυψη από το Κράτος, του αρχικού κεφαλαίου εκκίνησης και των λειτουργικών δαπανών για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια.

3. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την διαχείριση και τα εργαστήρια ελέγχου. Κατασκευή με ευθύνη του Υπουργείου, όλων των υπολειπομένων εργασιών (Εργαστήρια, τηλεέλεγχοι, αυτοματισμοί κτλ). Επίσης δυνατότητα πρόσληψης όλου του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία της ΔΕΥΑΠ και των άλλων δύο ΔΕΥΑ.

4. Ο φορέας να συγκροτηθεί με μετόχους τους τρείς Δήμους, με ποσοστό εκπροσώπησης ανάλογα με τους καταναλωτές. Στο ΔΣ του φορέα, μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους εκπροσώπους των Δήμων και από ένας εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της ΠΔΕ και του ΤΕΕ.

5.  Προφανώς πρέπει να διασφαλιστεί το βιομηχανικό τιμολόγιο της ΔΕΗ σε όλες τις εγκαταστάσεις.

 

Ελάχιστα επιχειρήματα που συνοδεύουν την πρόταση μας:

Α. Η πρόταση μας διασφαλίζει εις το διηνεκές τον δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης. Η πρόταση να παραμείνει η διαχείριση στο Κράτος, θεωρητικά σωστή, δεν παρέχει στις σημερινές συνθήκες αυτήν την διασφάλιση. Επίσης, η πρόταση για δωρεάν παροχή του νερού, στερείται ρεαλισμού, στις σημερινές επίσης πολιτικές συνθήκες. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή, τα τιμολόγια του νερού, θα εκτιναχτούν σε βάρος των μικρών καταναλωτών, ενδεχομένως με εύνοια των μεγάλων (ΒΙΠΕ).

Β. Η δυνατότητα του φορέα να έχει την απόλυτη ευθύνη της τιμολογιακής πολιτικής, θα μας δώσει την δυνατότητα ανακούφισης των πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων με καθορισμό ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Γ. Το συνολικό κόστος διαχείρισης, θα είναι μικρότερο από την κρατική λειτουργία. Και αυτό θα έχει επίπτωση στην τιμολογιακή πολιτική.

Συνολικά απαιτείται, η ευρεία συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων Δήμων και της κοινωνίας.

Χρήστος Πατούχας

Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ

Για το σχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

agantreas

 

 

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ)

Για το ζήτημα της διαδικαστικής εμπλοκής που οδήγησε στην απουσία από την συζήτηση των εκπροσώπων της 6ης ΥΠΕ.

Η 6η ΥΠΕ απαίτησε, μάλιστα με υπογραμμισμένο το σχετικό απόσπασμα, η παρουσία της να συνδυαστεί με το να είναι ο μοναδικός εισηγητής του θέματος. Αυτό αποτελεί υπέρβαση του θεσμικού της ρόλου και στέρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει την δική του σύμφωνη, κριτική, ή αρνητική γνώμη, παραβίαση του δικού του κανονισμού λειτουργίας και της αυτοτέλειας του σαν πολιτικού και βουλευόμενου σώματος.

Εάν ο εκπρόσωπος της ΥΠΕ ήταν παρών, θα είχε την δυνατότητα να αναπτύξει με άνεση χρόνου τις Κυβερνητικές προτάσεις, να ακούσει την γνώμη Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων, και εάν είχε καλή πρόθεση, να ενσωματώσει στο δικό του ατελές σχέδιο, προτάσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Απέφυγε την παρουσία του, εκτιμούμε για το άλλοθι της «απρόσκοπτης» προώθησης του Κυβερνητικού σχεδίου, για το οποίο παρακάτω θα αναπτύξουμε την κριτική μας.

  1. Η ΠΦΥ, πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν, ενταγμένη στο συνολικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. (Θέση Αρχής). Όχι μόνο ο δημόσιος και δωρεάν χαραχτήρας της δεν διασφαλίζεται με το προτεινόμενο σχέδιο, αλλά δεν διασφαλίζεται η επάρκεια του για την κάλυψη των αναγκών.
  2. Δεν αναφέρεται πχ τίποτα για το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, το οποίο, ιδιαίτερα για τις χρόνιες παθήσεις, υπερβαίνει το 20% της μέσης σύνταξης. Επίσης δεν αναφέρεται η συμμετοχή του ασθενούς, στο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων, (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, μαστογραφίες, οστικής πυκνότητας, μικροβιολογικές κτλ), την στιγμή κατά την οποία το σύστημα δεν διασφαλίζει την πραγματοποίηση αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων.
  3. Το προτεινόμενο σύστημα, κρίνεται ανεπαρκές, για να αντιμετωπίσει την πρόληψη, πράγμα που μεσοπρόθεσμα θα δημιουργούσε οικονομία κλίμακας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ταυτόχρονα με την ¨διαλογή» των περιστατικών που χρήζουν απλή θεραπεία και όχι Νοσοκομειακή αντιμετώπιση.
  4. Το όλο σύστημα, παρότι πιλοτικό, πράγμα που θα έλεγε κανείς, ότι αποτελεί έναν σχεδιασμό που θα προσεγγίζει τις πραγματικές ανάγκες, είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δημοσιονομικές μνημονιακές ανάγκες. Ακόμα και για την στελέχωση του με γιατρούς, κατά κύριο λόγο προβλέπει μετακλήσεις ή από ΚΥ, οδηγώντας τα στην πλήρη διάλυση τους, ή από τα Νοσοκομεία, αγνοώντας τις τεράστιες καταγεγραμμένες ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτά.
  5. Δεν αγνοούμε την πραγματικότητα αλλά δεν πρέπει επ ουδενί να είμαστε συμβιβασμένοι και ολιγαρκείς. Για τον λόγο αυτό, είμαστε αντιμέτωποι με τις απόψεις που ωραιοποιούν κάθε κατάσταση.

Η πρόταση μας:

  • Δημιουργία δύο, καταρχήν αστικού τύπου ΚΥ. Με την κατάλληλη στελέχωση και δυνατότητα καθημερινής 24ωρης λειτουργίας. Με τον κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και το δικό τους ασθενοφόρο.
  • Πλήρης λειτουργία των σήμερα υπαρχόντων περιφερειακών ΚΥ
  • 9 Περιφερειακά Ιατρεία, στελεχωμένα ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ειδικές συνθήκες.

Τέλος, η κάθε λύση για την υγεία και την πρόληψη, πρέπει να υιοθετεί την σημερινή πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο πληθυσμός της πόλης μας.

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία

Χρήστος Πατούχας, Δημοτικός Σύμβουλος

Το ασφαλιστικό, τα ψηφίσματα και το τι σημαίνει να είσαι υποτακτικός...

pano apergia

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

1η Παραδοχή:

Όχι, δεν δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την κρίση του Ασφαλιστικού Συστήματος. Υπήρξαν πριν από αυτόν και άλλες μνημονιακές δυνάμεις. Δυνάμεις, με σαφήνεια ταξικά τοποθετημένες, υπέρ των συμφερόντων του κεφαλαίου και των δανειστών. Πού πετσόκοψαν συντάξεις και μεροκάματα, που εκτόξευσαν την ανεργία, που οδήγησαν πάνω από το μισό του πληθυσμού κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε την «Κυβέρνηση της Αριστεράς», για να αλλάξει αυτή την πορεία. Την επέλεξε σύμφωνα με τις υποσχέσεις της, ότι θα καταργήσει τα μνημόνια, ότι δεν θα είναι πιόνι, δεν θα είναι ανδρείκελο των δανειστών, δεν θα μειώσει, αλλά, έστω σταδιακά, θα αποκαταστήσει τις συντάξεις και τους μισθούς στα προηγούμενα επίπεδα, θα είναι στο πλευρό του άνεργου, θα συγκρουστεί με την ολιγαρχία του πλούτου, θα επαναφέρει 13ο και 14ο μισθό, θα προστατέψει τον δημόσιο πλούτο, θα νομοθετεί με βάση το εθνικό και λαϊκό συμφέρον.

2η Παραδοχή: (Αναπόφευκτη ακόμα και από τους μέχρι σήμερα φανατικούς υποστηρικτές της Κυβέρνησης)

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν συγκρούστηκε καμιά στιγμή με τους δανειστές, τους έδινε συνεχώς έδαφος. Δεν είχε διαφορετική στρατηγική κατεύθυνση από αυτούς. Και όσο υποχωρούσε, αυτοί ζητούσαν συνεχώς περισσότερα, ζητούσαν πλήρη πολιτική και ιδεολογική υποταγή.

Να θυμηθούμε; Συμφωνία 20ης Φεβρουαρίου, η αρχή του κατήφορου μόλις 25 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Μάιος και ο Ιούνιος της πλήρους παράδοσης και των capitalcontrols, η διαρκής αναζήτηση άλλοθι, το Δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα, στο οποίο ο λαός έδωσε την δική του, συντριπτική, νικηφόρα απάντηση.

Μια νίκη που ξεπουλήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες.

Ξεπουλήθηκε από τα πάνω, από τον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του, αυτούς που σήμερα αποτελούν τους βασικούς διαπραγματευτές- υποτακτικούς των δανειστών εταίρων. Το ξεπούλημα επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες μετά, με την συμφωνία της 13ης Ιουλίου και στην συνέχεια την συντριπτική υπερψήφιση του τρίτου μνημονίου από την Βουλή των Ελλήνων.

Καμιά σημασία δεν είχε πλέον, ούτε η Συνταγματική εκτροπή, με την κατάργηση της Αρχής της Δεδηλωμένης! Έπρεπε να ψηφιστούν όλα, για όσους παριστάνουν τους εθελούσια κωφούς, να ψηφιστεί και το σημερινό ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο. Όλα αυτά τον περασμένο Αύγουστο.

3η Παραδοχή:

Το παράλληλο πρόγραμμα. Ή το πιο σύντομο ανέκδοτο! Χωρίς περαιτέρω σχόλια!

Όλα τα παραπάνω, θα ήταν αρκετά για να τοποθετείται ο καθένας ακόμα και αυτόματα στα επί μέρους θέματα.

Ας έρθουμε όμως στα ψηφίσματα. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν και σωστή και επίκαιρη. Και δεν θα κρίνουμε, σε αυτό εδώ το σημείωμα το ψήφισμα που πρότεινε η πλειοψηφία και το ψηφίσαμε και εμείς, θα κρίνουμε το ψήφισμα που πρότεινε η παράταξη της ΡΑΠ.

Παρατήρηση πρώτη:

Το ψήφισμα αποδέχεται στο σύνολο του το ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, χωρίς καν επί μέρους παρατηρήσεις. Αγνοεί και το προφανές, δηλαδή την περικοπή από την ασφαλιστική δαπάνη 1,8 δις Ευρώ. Θα αναρωτηθούν άραγε, η περικοπή αυτή σε τι θα μεταφραστεί, αν όχι σε μείωση συντάξεων; Αν θα είναι κύριες ή επικουρικές, έχει καμιά σημασία για τον συνταξιούχο; Προς το παρόν. Γιατί με τα πρόσθετα μέτρα των 3,6 δις που ζητούν οι δανειστές, δεν θα υπάρξουν και νέες οριζόντιες περικοπές; Και θα κάνουμε την κακή πρόβλεψη: Η Κυβέρνηση, εν τέλει θα τα αποδεχτεί. Όπως όλα μέχρι τώρα.

Παρατήρηση δεύτερη:

Η θεωρία του μαύρου μετώπου. Την διατυπώνουν, εντάσσοντας σε αυτό, όποιον αγωνίζεται, όποιον διεκδικεί, όποιον υπερασπίζεται τα δικαιώματα του. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό, ότι το μαύρο μέτωπο το συγκροτούν οι δανειστές και η οικονομική ολιγαρχία της χώρας και όσοι πολιτικά τους στηρίζουν; Δηλαδή αγνοούν τα μαύρο μέτωπο των μνημονίων, όσων κατασπαράσσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ξεπουλούν την χώρα, τον πλούτο της, την νεολαία της, όσους θυσιάζουν τα ανθρώπινα και εργατικά δικαιώματα, στον βωμό της υποκρισίας και της υποταγής. Δυστυχώς, κατά την γνώμη μας, στο μαύρο μέτωπο έχει προσχωρήσει η Κυβέρνηση. Αυτή στρώνει τον δρόμο στις αντιλαϊκές παλινορθώσεις και όσοι με τον πιο άκριτο τρόπο συμπλέουν μαζί της.

Και η τελευταία παρατήρηση μας:

Ο «κυβερνητισμός», έχει θλιβερή ιστορία και ολέθριες συνέπειες. Για το συνδικαλιστικό κίνημα, για το λαϊκό κίνημα, για τους αγώνες και την αποτελεσματικότητα τους.

Ευχόμαστε υγεία, ωριμότητα και καλές γιορτές σε όλους. Φίλους και αντιπάλους!

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία

Χρήστος Πατούχας, Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ προς το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/12/2014

(Σημείωση: Το παρακάτω ψήφισμα, το προτείναμε στην χθεσινή συζήτηση του Προϋπολογισμού. Το προτείναμε για να συνοδεύει τον Προϋπολογισμό, σαν μία σαφής, πιο ενωτική πολιτική πρόταση. Για το μέλλον και τις διεκδικήσεις μας. Το ψήφισμα αυτό, απορρίφτηκε από την Δημοτική πλειοψηφία.)

(ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2015)

Οι Δήμοι και στο σύνολο της η Αυτοδιοίκηση, έχουν καταδικαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην απόλυτη οικονομική ασφυξία και στην λειτουργική δυσκαμψία με την συνεχή μείωση του προσωπικού τους. Απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις, απαγόρευση ανανέωσης συμβάσεων, δημιουργούν συνθήκες μέγιστης αδυναμίας να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Βεβαίως, οικονομική αυτοτέλεια δεν υπήρξε ποτέ, ούτε και στην προ κρίσης περίοδο. Μονομέρεια, εξυπηρέτηση φίλων και πολιτικών ημετέρων, ταυτόχρονα με μια στρατηγική πορεία οι Δήμοι να μετατραπούν σε αποτελεσματικούς φοροεισπράκτορες. Όλα αυτά, αποτέλεσαν πολιτικές επιλογές των κομμάτων εξουσίας στις δεκαετίες της Μεταπολίτευσης.

Σε όλα αυτά προσχώρησαν, τα αποδέχτηκαν, δεν αντέδρασαν ποτέ, πλειοψηφίες προσκείμενες και ελεγχόμενες από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ποτέ Πολιτική Ανεξαρτησία της Τ.Α.

Είναι προφανές, ότι ο νέος Δημοτικός Προϋπολογισμός, είναι ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες:

Της χρηματοδότησης ενός ρεαλιστικού Τεχνικού Προγράμματος για έργα βασικών αναγκών.
Της χρηματοδότησης μιας θαρραλέας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.
Της εξυπηρέτησης των αναγκών του Σχεδίου Πόλης, που αφορά τις επόμενες δεκαετίες και τις επόμενες γενιές.
Της συντήρησης Δημοτικών κτιρίων και της αξιοποίησης τους.
Της χρηματοδότησης πολιτιστικών αναγκών και αναγκαίων Πολιτιστικών χώρων και φυσικά άλλων δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων, που δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουμε.

Στον Προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι πολιτικές των μνημονίων, της λεγόμενης δημοσιονομικής σταθερότητας, των παρατηρητηρίων και της επιτήρησης, οι συνεχείς μειώσεις των χρηματοδοτήσεων, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους, ο διαμετακομιστικός ρόλος, πχ τα Προνοιακά επιδόματα.

Είναι εμφανής η ανάγκη ριζικών αλλαγών και ανατροπών. Όχι για να φτιάξουμε πραγματικά Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, αλλά για να φτιάξουμε Δήμους που να υπηρετούν στοιχειωδώς την Πόλη και τον πολίτη.

Αυτό που μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων είναι η χρηματοδότηση τους με σταθερό ποσοστό επί του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσοστό αυτό, για να καλυφθούν οι απώλειες πρέπει προς το παρόν να διπλασιασθεί και να φτάσει, έστω σε βάθος δεκαετίας, στο 10 έως 12%.

Ωστόσο, επί του παρόντος θα ήταν ανεκτό να γίνουν τα παρακάτω:
1 Κάλυψη από την Κρατική χρηματοδότηση όλων των λειτουργικών δαπανών (και της μισθοδοσίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών). Αυτό, θα απελευθέρωνε πόρους για την χρηματοδότηση εξοπλισμού και υποδομών.
2 Ο σχεδιασμός της χρηματοδότησης του Σχεδίου Πόλης, φυσικά με πολύ γενναιότερο τρόπο.
3 Να κοστολογηθούν όλες οι νέες αρμοδιότητες που δόθηκαν στους Δήμους και να χρηματοδοτηθούν.

Όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν με γενναιότητα, ευθύτητα, ρεαλισμό, να είναι αιτήματα όλων των παρατάξεων, όλων των οργάνων της Τ.Α. και του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Επιστολή προς την κ.Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Προς την κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρία Πρόεδρε

Γνωρίζετε ήδη τις Κυβερνητικές εξαγγελίες, για την δημοπράτηση της κατασκευής της Ολυμπίας Οδού στο τμήμα από Πάτρα μέχρι Τσακώνα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά κατασκευαστικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτικά και μερικότερα ζητήματα.

Απαριθμούμε: Οι ήδη εκτελεσθείσες εργασίες έχουν επιμετρηθεί; Θα αφαιρεθούν από το καινούριο τίμημα; Η ισχύουσα αρχική σύμβαση παραχώρησης, προέβλεπε την κατασκευή μέχρι την Τσακώνα. Αφαιρέθηκε η αξία του τμήματος Πάτρα Τσακώνα; Επειδή είμαστε βέβαιοι πως δεν αφαιρέθηκε αλλά στην αρχική σύμβαση προστέθηκε επί πλέον ποσόν, θα πρέπει ο σινάμενος και κουνάμενος κ. Χρυσοχοίδης, επί τέλους αντί να κόβει κορδέλες να απολογηθεί για την διασπάθιση δημοσίου χρήματος υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων!

Τέλος, να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο μας, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, το ζήτημα της χάραξης και των διοδίων. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε, από το τέλος της Περιμετρικής μέχρι το τέλος των Καμινίων, (που αφορά τον Δήμο Πατρέων), μια στενή οικιστική λωρίδα, να χωριστεί στα τρία, επειδή το αρμόδιο Υπουργείο ήθελε πάντοτε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κατασκευαστικού κεφαλαίου και δεν έκανε δεκτή την νοτιότερη χάραξη.

Είναι δυνατόν να αποδεχθούμε διόδια στα Βραχνέικα; Και δεν θα αποκόψει αυτό την πόλη, την αγορά της, τους εργαζόμενους σε βάρος των πιο ζωτικών συμφερόντων επιβίωσης και ανάπτυξης;

Κυρία Πρόεδρε, κρίνετε αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε απόφαση μας, που να συντονίζει τις ενέργειες μας τόσο με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, όσο και με όλους τους φορείς.

Με τιμή

Για την Ανυπότακτη Πολιτεία
Χρήστος Πατούχας

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τα Νέα μας Δημοτικό Συμβούλιο